Aktualno

AKTUALNO   AKTUALNO   AKTUALNO

16.05.2019

VABILO NA: VOLILNI OBČNI ZBOR 2019 in DELAVNICO – ZIEI
DATUM : 11.06.2019 ob 14 uri
PROSTORI : ABC HUB
LOKACIJA : Letališka 3, 1000 Ljubljana (kletni prostori
Stavbe Emporiuma v BTC)

PREDLAGANI DNEVNI RED OBČNEGA ZBORA:
1. ugotovitev prisotnosti – sklepčnost skupščine;
2. dopolnitev/potrditev in sprejem dnevnega reda;
3. izvolitev vodje zbora;
4. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in overovateljev zapisnika;
5. poročilo o delu UO ZIEI v preteklem letu;
6. poročilo o finančnem poslovanju ZIEI;
7. poročilo disciplinske komisije;
8. poročilo nadzornega odbora;
9. razprava po poročilih;
10. odstop delovnih teles ZIEI
11. predstavitev kandidatov za delovna telesa ZIEI
12. volitev/imenovanje delovnih teles ZIEI za prihodnja 4 leta

(Kandidati lahko sami ali kot ekipa prijavijo kandidaturo g.Mirtu Martelancu na naslov mirt.martelanc@gmail.com z navedbo za katero mesto se poteguje/jo. Vsak bo imel na volilnem občnem zboru možnost se predstavit ter kandidirat.)

13. razno.

VSEBINA DELAVNICE:
1. nadzor nad že izdelanimi izkaznicami, ki je v teku
2. sprememba zakonodaje vezane na EI
3. aktivnosti na spremembi PURESa ter usklajenosti z AN URE
4. predstavitev posameznih orodij, ki bi lahko pomagale pri izdelavi EI
5. prikaz nekaterih primerov, s katerimi bi lahko izboljšali kvaliteto izdelave EI
DELAVNICA JE ZA ČLANE ZIEI BREZPLAČNA
PROSIMO ZA PRIJAVE NA DELAVNICO S POVRATNIM E-MAILOM.
ORGANIZATOR:
UPRAVNI ODBOR ZIEI

 

15.05.2019

VABILO K SODELOVANJU

Povzetek poziva za sklic »Strokovnega sveta za učinkovito rabo energije v stavbah« glede sNES 

Spoštovani člani ZIEI,

skladno s sklepom UO ZIEI z dne 9.5.2019 vam pošiljam povzetek poziva za sklic »Strokovnega sveta za učinkovito rabo energije v stavbah« glede sNES. Poziv je pripravil član Strokovnega sveta Mitja Lenassi dne 6.5.2019.

Člane Strokovnega sveta seznanja v pozivu 9.5.2019 s štirimi problematikami:

  1. Stroškovna optimalnost sNES
  2. Merilo potrebne toplote za ogrevanje
  3. Centralna priprava tople vode
  4. vprašanje, ali je večstanovanjska stavba, predstavljena v priloženi rEI, sNES.

Poziv ima 4 priloge, celotno gradivo vam lahko pošije avtor poziva, pišite mu na mitja@lenassi.si.

Dodatni poziv z dne 13.5. je imel še tri vprašanja in 4 priloge:

  1. največje dovoljene vrednosti primarne energije na enoto kondicionirane površine na leto (kWh/m2) za sNES
  2. določitev »stroškovno optimalnih ravni za minimalne zahteve glede učinkovitosti stavb in elementov stavb«,
  3. opredelitev ukrepov za energetsko učinkovitost

Vse pozive Lenassija, ki so bili poslani predstavniku Strokovnega sveta iz ZIEI , lahko dobite tudi v ZIEI.

Po skrbnem prebiranju pozivov za sklic »Strokovnega sveta za učinkovito rabo energije v stavbah« je razumeti, da še vedno niso nedvoumno določeni kriteriji sNES niti ni  metodologije za izračun energetske učinkovitosti stavb na osnovi stroškovne optimalnosti. Opozorjeno je na strokovno napačna izhodišča glede potrebne toplote za ogrevanje in pripravo tople vode in druge pomanjkljivosti.

Iz navedenega je sklepati, da je poziv po sklicu seje »Strokovnega sveta za učinkovito rabo energije v stavbah« upravičen, sklic pa nujen.

Že januarja 2019 je Lenassi predlagal sklic Strokovnega sveta z utemeljitvijo, da je potrebno AN sNES nujno in čim prej POPRAVITI. Žal je njegov poziv, ki so ga aktivno podprli tudi nekateri drugi člani Strokovnega sveta, ostal prezrt.

UO ZIEI poziva svoje člane, da se aktivno vključijo v nujne spremembe AN sNES in nam čim prej posredujejo svoje pripombe in predloge.

Zapisal: Matjaž Valenčič