Prejšnja obvestila

21.05.2018

ZIEI – VABILO NA IZREDNI OBČNI ZBOR 

(vabilo izredni občni zbor 2018)

DATUM:                    06.06.2018 ob 15 uri                                      

LOKACIJA:              Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana – Fakulteta za strojništvo, Ljubljana

PROSTORI:             Predavalnica DS-N1, 1. nadstropje, dvoriščna stavba, vhod iz parkirišča 

PREDLAGANI DNEVNI RED:

 1.  ugotovitev prisotnosti – sklepčnost skupščine;
 2.  sprejem dnevnega reda;
 3. izvolitev vodje zbora;
 4. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in overovateljev zapisnika;
 5. Izvedba poročil o poslovanju ZIEI:
  – poročilo o delu UO ZIEI v preteklem letu;

  – poročilo o finančnem poslovanju ZIEI;
  – poročilo nadzornega odbora;
  – razprava o poročilih;
  – sprejem poročil;
 6.  Razno:
  – elektronski register;
  – veljavnost licence;
  – sprememba naslova sedeža ZIEI;
  – ostalo.                                        

 

ORGANIZATOR:

UPRAVNI ODBOR  ZIEI

 

 

09.05.2018

ZDRUŽENJA NEODVISNIH STROKOVNJAKOV ZA IZDELAVO ENERGETSKIH IZKAZNIC – ZIEI

DATUM:                    17.10.2018 ob 14 uri                                      

LOKACIJA:                           Letališka 3, 1000 Ljubljana (kletni prostori stavbe

                                             Emporiuma)

PROSTORI:                          ABC  HUB

 

PREDLAGANI DNEVNI RED:

 ugotovitev prisotnosti – sklepčnost skupščine;

 1. sprejem dnevnega reda;
 2. izvolitev vodje zbora;
 3. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in overovateljev zapisnika;
 4. poročilo o delu UO ZIEI v preteklem letu;
 5. poročilo o finančnem poslovanju ZIEI;
 6. poročilo disciplinske komisije;
 7. poročilo nadzornega odbora;
 8. razprava po poročilih.

 ORGANIZATOR:

UPRAVNI ODBOR  ZIEI

 

09.05.2018

VELJAVNOST LICENC V URADNEM LISTU!!!

OBJAVLJEN JE NOV PRAVILNIK KI MED OSTALIM DOLOČA DA SO LICENCE IZDELOVALCEV EI VELJAVNE ZA NEDOLOČEN ČAS.

VEZA:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1388?sop=2018-01-1388

 

VELJAVNOST LICENC

Obveščamo vas, da je tudi ob udejstvovanju in naporih iz strani UO ZIEI, doseženo, da bo novi “Pravilnik o usposabljanju,licencah in registru licenc neodvisnih
strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic” ali njegova sprememba, med ostalim vseboval 2 prehodna člena:

 • v enem piše, da “licence podeljene s predhodnim pravilnikom veljajo za nedoločen čas”
 • v drugem členu pa piše, da ima ministrstvo 5 mesecev časa za avtomatsko podelitev novih odločb za nedoločen čas tistim ki imajo sedaj določen čas, pri čemer licence z novo Uredbo že veljajo za nedoločen čas ( če pravočasno ne dobiš odločbe, imaš za potrdilo staro odločbo in zgoraj navedeni člen, kar izkazuje, da imaš veljavno licenco).

Pravilnik bo objavljen v kratkem.

 

09.05.2018

OSEBNI PODATKI

Obveščamo vas, da se je na pobudo UO ZIEI v sodelovanju z Ministrstvom, delalo na tem,
da elektronski podpisi v novem registru ščitijo zasebnost podatkov.

Doseženo je, da se pri tistih podpisih izdelovalcev (nekateri odvisno od izdajatelja že prej niso vsebovali)
ki so vsebovali davčno številko, le ta ne vidi več.

 

19.03.2018

SEMINAR:   IZDELAVA EI V REGISTRU MzI

LOKACIJA KOPER
DATUM : 27.03.2018 ob 15 – 17h
PROSTORI : Fakulteta za management Koper
LOKACIJA : Cankarjeva 5, Koper
Predavalnica VP

POZOR:
Ker je število prostih mest omejeno je nujno potrebna prijava za posamezen seminar, Prijava na seminar se lahko opravi preko elektronskega naslova:  ziei@zdruzenje-ei.si
Seminar je brezplačen.
Register bodo predstavili predstavniki pristojnega ministrstva (MzI) skupaj z izvajalci programa elektronskega registra.
Organizaor:
UPRAVNI ODBOR ZIEI

                                                                                                                                                                                                                         

Pripravili smo kratek povzetek že izvedenih seminarjev 

     ZIEI zaključki seminarjev ‘IZDELAVA EI V REGISTRU MzI’ v Ljubljani in Mariboru

PREZENTACIJA IZ SEMINARJA “IZDELAVA EI V REGISTRU MzI”

      predstavitev ZIEI – 14.3.2018

                                                                                                                                                                                                                           

ŽE IZVEDENI SEMINARJI:

SEMINAR:   IZDELAVA EI V REGISTRU MzI

LOKACIJA LJUBLJANA
DATUM : 14.03.2018 ob 15 – 17h
PROSTORI : Fakulteta za strojništvo Ljubljana
LOKACIJA : Aškerčeva 6, Ljubljana
Predavalnica V/8

SEMINAR:   IZDELAVA EI V REGISTRU MzI
LOKACIJA MARIBOR
DATUM : 16.03.2018 ob 15 – 17h
PROSTORI : Fakulteta za strojništvo Maribor
LOKACIJA : Smetanova ulica 17, Maribor
Predavalnica A 201

Za vse, ki se niste mogli udeležiti omenjenih seminarjev, v naslednjih dneh pripravljamo kratek povzetek istih.

 

08.03.2018

GRADIVO IN ZAKLJUČKI DELAVNICE    Prezračevanje sNES.

1 Valenčič izhodišča

2 Prek-kakovost-zraka

3 MEHLE ustreznost lokalnih prezračevalnih sistemov

4 Jerman-prezr-SNES

5 zaključki delavnice-prezračevanje sNES

 

17.03.2016

V SKLOPU SODELOVANJA Z MINISTRSTVOM VEZANO NA VZPOSTAVITEV REGISTRA, SMO BILI POVABLJENI NA TESTIRANJE S PROŠNJO DA PODAMO PRIPOMBE.

PRIPOMBE OZ DOPIS KI SMO GA PO TESTIRANJU POSLALI NA MZI JE:

 

Pozdravljeni (a),
V nadaljevanju podajam mnenje na testno verzijo EI registra pri MZI.
V osnovi ne morem da ne omenim, da se pogovarjamo in delamo na zadevi, ki je bila s šolskim oz. začasnim registrom pri ZRMK dodelana in izboljševana na osnovi sprotnih praktičnih pripomb, česar sedanji izdelovalec nekako ni upošteval. Uvodna pripomba izdelovalca (Igeo) na predstavitvi – bila je celo poudarjena – da se v izdelavo EI nič ne spoznajo, se mi ne zdi primerna, saj bi se izdelovalec v to moral poglobiti, na kar med ostalim kažejo spodnje pripombe.

SPLOŠNA PREGLEDNOST:
– Vnašanje podatkov nima neke povezanosti (malo se vnaša o stavbi, malo o energetski izkaznici, zopet o stavbi,…)
Predlaga se pregled in uporaba sistema kot pri registru ZRMK, saj je zadeva pregledna in deluje.

– Sistem je popolnoma prenovljen napram ZRMKjovem, vendar ne upošteva vseh izboljšav ki so bile že narejene na ZRMKjevem (vračanje v register ipd.)
Predlaga se pregled in uporaba sistema kot pri registru ZRMK, saj je zadeva pregledna in deluje.

– Grafična zasnova je zelo neprijazna in se vidi, da je delo računalničarjev, ki vidijo samo vnašanje številk. Menim da ni najbolj primeren.
Predlaga se pomoč oblikovalcev, ki bi z grafično spremembo naredili register bolj »USER FRIENDLY«.

– Zakaj so nekatera okenca narejena delno kot »drop-downi« (CSSI klasifikacija in EPBD klasifikacija) in delno kot iskalci (katastrska občina)?
Drop-down okenca so veliko bolj pregledna in omogačjo hitrejši vnos podatkov. Funkcija search se lahko smiselno vključi v drop down in zato ni potrebe po novem okencu za iskanje. Predlaga se izključno uporaba »drop-downov«.

– Izhod iz (npr.) »Izbira stroškovno učinkovitih ukrepov« ni mogoč direktno v register vendar je potrebno iti »NAZAJ, NAZAJ, IZHOD«
Povezava med enem izmed korakov in prvo stranjo registra je obvezna, saj se velikokrat energetska izkaznica ne izda takoj, vendar najprej pokaže osnutek. »Gumb REGISTER« kot pri registru ZRMK je zelo dobrodošel.

-Pri izbiri stroškovno učinkovitih ukrepov se predlaga možnost komentiranja pod vsakim izbranim ukrepom s čemer bo naročnikom bolj jasno kateri ukrep pomeni kaj in kakšne so njegove posledice.

TERMINOLOGIJA:
-Zakaj »KREACIJA« rEI oziroma mEI in ne »IZDELAVA« (prva stran ob vnosu podatkov o stavbi in energentih)
Predlaga se uporaba splošne oz. že uveljavljene terminologije EI. Zaradi tega bo tudi bolj pregledno.

PONAVLJANJE:
-Poročilo o stanju stavbe pri rEI vsebuje vprašanja oziroma zahteva podatke, ki so že bili vneseni (tip stavbe, etaže, toplotni ovoj,….) v gradbeni fiziki torej se delo podvaja.
Poročilo o stanju stavbe je seveda obvezen del merjene energetske izkaznice vendar odvečen pri računski energetski izkaznici, saj izdelovalci porabimo dovolj časa z vnašanjem vseh podatkov v gradbeno fiziko. Zato ni potrebe po vnovičnem opisu stavbe. Določene postavke o višini temperature in podobno pa direktno vplivajo na »ukrepe« in če odstopajo od računskih vrednosti je to potrebno vnesti pod ukrepi.
Predlaga se odstranitev »Poročila o stanju stavbe« pri rEI.

IZKUSTVENI KOMENTAR:
-Poročilo o stanju stavbe pri mEI potrebuje pri postavkah opcijo »NI PODATKA« saj določenih podatkov v nekaterih primerih ni mogoče dobiti (točne konstrukcije starejših stavb, temperatura stavb poleti/pozimi,…) oziroma je bolje podati bolj opisno poročilo, kot je bilo to do sedaj.

-Možnost kopiranja že izdelane energetske izkaznice, bi pospešila delo pri izdelavi večjega števila stanovanj za isti objekt oziroma v primeru enakih objektov (vrstne hiše, naselje enakih hiš,…)

Zakaj ni omogočeno vnašanje 3 podatkov za zadnja 3 leta pri merjeni izkaznici, saj je to osnova?

Do podpisa nisem mogel priti.

PREDLAGA SE PONOVEN PREGLED V FAZI KO BO REGISTER BOLJ DOVRŠEN.

 

12.07.2015

Obveščamo vas:

 V sklopu sodelovanja z ministrstvom, vezano na vzpostavitev registra, smo se 10.07.15 udeležili sestanka.

 Ugotovitve:

 • Na osnovi naših pripomb in pripomb drugih povabljenih, je narejen nov uporabniški vmesnik. Skratka zadeva je na novo postavljena. To štejemo za zelo pozitivno tako kar zadeva ministrstva, kot kar zadeva naše dosege sodelovanja z ministrstvom
 • Sedaj je večina zadev urejena tako, da predstavlja nadgradnjo sedanjega ZRMK registra, upoštevajoč izboljšave in pripombe
 • Vse seveda ni tako rožnato, in tudi ni možno tako na hitro dati zeleno luč, zato bomo v avgustu in pred vzpostavitvijo registra, še enkrat dobili testno verzijo v pregled in pripombe
 • Najbolj SPORNA zadeva zaradi katere smo vztrajali na ponovni potrditvi je, popolnoma nov dodatni sestavni del tako merjene kot računske izkaznice, takoimenovano poročilo, ki ga je treba izpolniti, vsebuje pa natančne in detajlne podatke o stavbi (okna, sestave…………). POZOR: Gre za 10 – 22 listov A4 z različnimi podatki (nimamo točnega števila listov)! In ponovno POZOR: ko se ti listi izpolnijo, NISO NIKJER VIDNI razen na ministrstvu. Na izkaznici niso vidni, lastnik jih ne dobi. Izrazili smo stališče, da gre za zbiranje podatkov zaradi  popisa nepremičnin (GURS), ki bi ga  na ta način dopolnili, kar pa nima veze z vsebino in rezultatom energetske izkaznice.  Ali bi bil ta del obvezen ali ne, še ni predlagano. Izrazili smo odločno nasprotovanje temu poročilu iz naslednjih razlogov:
  • To ni določeno z nobeno direktivo ali drugim predpisom EU
  • To NE vpliva na osnovo EI oz. rezultat
  • Ob že tako problematičnih cenah je to neplačano dodatno delo
  • Tudi če bo neobvezno, bo to pomenilo delanje razlike med izdelovalci brez osnove in rezultata ne bo če bo ena stavba to imela druga ne
  • Verjetno lahko najdemo še razlogov proti

Tudi drugi udeleženci so izrazili enake pomisleke, zato smo se dogovorili da bo glede tega organiziran ločen sestanek.

 • Časovnica:
  • V naslednjem tednu bomo dali odgovor na predlagan dopis o zbiranju podatkov vezanih na elektronski podpis
  • V drugi polovici avgusta bomo dobili »zadnjo« verzijo vnosa v register v testiranje in nato sestanek
  • Glede spornega in zelo obsežnega poročila bo sestanek v zaćetku septembra, po predhodnem prejemu formularja vsebine po mailu.

 Po uskladitvi vsega bo jeseni vzpostavljen testni vnos v končni register MzI ob istočasno veljavnem starem ZRMK ki naj bi trajal krajše razdobje in če ne bo večjih napak se register MzI 100% vzpostavi

 

Povzetek seminarja: Delavnica_3_6_2015 [Združljivostni način]