Sestava UO

Predsednik:         MATJAŽ VALENČIČ

Podpredsednik:   JURE ŠIMIC

Člani:                    ANITA HOZO ILIĆ

                               KLAUDIJO VARLJEN

                              JURIJ PUST

                              VILJEM FRUMEN