Sestava UO

Predsednik:          JURE ŠIMIC

Podpredsednik:   MATJAŽ VALENČIČ

Člani:                    ANITA HOZO ILIĆ

                               KLAUDIJO VARLJEN

                              ANDREJA BORŠTNAR

                               MATJAŽ ZUPAN