Aktualno

AKTUALNO   AKTUALNO   AKTUALNO

 
Spoštovane članice in člani,

vabimo vas na

občni zbor združenja ZIEI

DATUM     :         ponedeljek, 17. 4. 2023 ob 17.00 uri

LOKACIJA:           Video konferenca s pomočjo programa Jit.si

Povezava za dostop:             https://meet.jit.si/ZIEI2023

Predvideno je, da bo udeležence pozdravil mag. Erik Potočar, vodja Sektorja za politiko učinkovite rabe in obnovljive vire energije na Direktoratu za energijo, MOPE.
Prosimo, da nam pošljete vprašanja za Erika Potočarja nekaj dni pred občnim zborom.

PREDLAGANI DNEVNI RED:

  1. ugotovitev prisotnosti – sklepčnost skupščine;
  2. izdelava EI po novi zakonodaji, predvidene novosti, Erik Potočar, MOPE
  3. dopolnitev/potrditev in sprejem dnevnega reda;
  4. izvolitev vodje zbora;
  5. Izvolitev zapisnikarja in overovatelja zapisnika;
  6. Poročila:

poročilo o delu UO ZIEI v preteklem letu;

poročilo o finančnem poslovanju ZIEI;

poročilo disciplinske komisije;

poročilo nadzornega odbora;

  1. razprava po poročilih;

glasovanje in sklep o sprejemu poročil

  1. kandidiranje in volitev novega člana ali članice UO;

glasovanje in sklep o izvolitvi novega člana UO

  1. aktualno

izdelava EI po PURES3, izobraževanje izdelovalcev, software, register 

Metodološka pojasnila glede na ZURE in PURES3, standardi

obveščanje nepremičninskih posrednikov in notarjev glede novosti EI

 Redno izobraževanje za izdelovalce EI

Nadzor nad izdelavo EI za leto 2021 in 2022

  1. razno

Vabilo je poslano vsem članom po elektronski pošti.

Lep pozdrav

Matjaž Valenčič, predsednik