Članstvo

93         NAS JE ŽE         93

Zakaj postati član ZIEI?

Združenje omogoča svojim članom:

  • dostop do članskih strani združenja (forum združenja, seznam aktivnih izdelovalcev energetskih izkaznic);
  • dostop do gradiv ZIEI s seminarjev, sej in srečanj;
  • obveščanje o novostih, spremembi zakonodaje in strokovnih stališč ZIEI;
  • sodelovanje pri aktivnem sooblikovanju strokovnega mnenja združenja;
  • sodelovanje v delovnih telesih združenja;
  • uveljavljanje interesov članov pred državnimi in upravnimi organi in drugimi organizacijami ter javnostjo;
  • prenašanje strokovnega znanja in izkušenj na člane združenja – nudenje znanja in izkušenj za potrebe združenja;
  • članske ugodnosti pri izvajanju programov združenja

Kako postati član

Redni člani so lahko neodvisni strokovnjaki za izdelavo energetskih izkaznic z licenco, imenovani z veljavno odločbo pristojnega ministrstva.

S pisno pristopno izjavo se postane član ZIEI, v skladu z določbami Statuta ZIEI, za dobo najmanj enega leta. Postopek in način izstopa iz članstva ureja Statut ZIEI.

Vabimo vas, da se nam pridružite. To lahko storite tako da nam pošljete izpolnjeno pristopno izjavo po pošti ali preko spletne strani ZIEI.