Računska rEI

IZGLED IZKAZNICE   klik na:    rEI

Računska energetska izkaznica (rEI), se izda za novozgrajene stavbe in novozgrajene dele stavb, obstoječe stanovanjske stavbe in stanovanja.

Računska energetska izkaznica (rEI) se izda namesto merjene energetske izkaznice (mEI), če neodvisni strokovnjak oceni, da podatki o dejanski rabi energije (potrebni za izdelavo merjene energetske izkaznice (mEI) niso zanesljivi.