Izstop iz članstva

Član ZIEI lahko izstopi iz članstva skladno s statutom, kar pomeni pisno izjavo, po e-mailu ali klasični pošti.