Sestava UO

Predsednik:         MATJAŽ VALENČIČ

Podpredsednik:   JURE ŠIMIC

Člani:                     KLAUDIJO VARLJEN

                               JURIJ PUST

                               VILJEM FRUMEN