Prejšnja obvestila

08.11.2022.

VABILO NA OBČNI ZBOR ZIEI 2022

Spoštovane članice in člani,

vabljeni na občni zbor društva ZIEI v četrtek, 24.11. 2022 ob 17.00, platforma jitsi, dostop od 16:45 dalje.

Občni zbor bo na daljavo.
Uvodni pozdrav in novosti zakonodaje, ki so pomembne za izdelavo energetskih izkaznic, bo podal vodja sektorja za politiko učinkovite rabe in obnovljive vire energije na MzI, gospod Erik Potočar.
Na zboru bomo izvolili novega člana upravnega odbora. Če želite prispevati k delovanju društva, vas prosimo, da se prijavite.

Lep pozdrav

UO ZIEI

                                                                                                                                                                                                  

04.11.2022.

JAVNA OBRAVNAVA PREDLOGA PRAVILNIKA O METODOLOGIJI IN IZDAJI ENERGETSKIH IZKAZNIC

MzI je posredovalo v javno obravnavo predlog pravilnika, ki na podlagi  Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20) predpisuje podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdelavo in izdajo energetske izkaznice stavbe. PURES3 predpisuje spremenjeno metodologijo za izračun energijskih lastnosti stavb, ki jo je potrebno uporabljati od začetka leta 2023, je potrebno spremeniti tudi metodologijo izdelave in izdaje energetskih izkaznic.

Predlog novega Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic zaostruje odgovornost izdelovalcev energetskih izkaznic ter določa podrobnejšo vsebino in obliko energetske izkaznice stavbe, metodologijo za izdelavo in izdajo energetske izkaznice, vsebino podatkov, način vodenja registra energetskih izkaznic in način prijave izdane energetske izkaznice za vpis v register, podrobnejšo vsebino, obliko, metodologijo in roke za nadzor nad izdanimi energetskimi izkaznicami, vrste stavb, za katere velja obveznost izdaje in namestitve energetske izkaznice na vidno mesto.

Predlog Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb je  objavljen na portalu E-demokracija.

Prosimo vas, da pripombe posredujete na ZIEI ziei@zdruzenje-ei.si  do 9.11.2022. Prejete pripombe bomo uredili in posredovali, brez navedb vašega imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, na MzI.

Pripombe lahko lahko pošljete tudi neposredno na gp.mzi@gov.si najkasneje do 12. 11. 2022. Veseli bomo. če nas o tem obvestite.

Lep pozdrav

UO ZIEI

                                                                                                                                                                                                    
03.11.2021.
VABILO NA OBČNI ZBOR ZIEI 2021 
Spoštovani člani in članice,
zaradi trenutnih razmer tudi letošnji občni zbor 2021 bomo morali izvesti na daljavo.
Občni zbor je previden v četrtek, 25.11.2021. ob 17 uri, preko aplikacije JIT.SI, povezavo pošljemo par dni pred načrtovanim sestankom.
Vljudno vabljeni!
 UO ZIEI
                                                                                                                                                                                                    
16.11.2021. 
UO ZIEI ZBRAL PRIPOMBE IN PREDLOGE NA OSNUTEK PREDPISA – PRAVILNIK O UČINKOVITI RABI ENERGIJE IN OSNUTEK  TEHNIČNE SMERNICE TSG-1-004:2021
UO ZIEI je v času javne razprave pripravil, zbral in oddal pripombe in predloge članov ZIEI na osnutek Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2021) in osnutek Tehnične smernice TSG-1-004:2021.
Pripombe na oba osnutka, ki smo jih poslali na Ministrstvo za okolje in prostor,  najdete na naslednjih povezavah.
                                                                                                                                                                                                    
16.09.2021.
SPLETNA PREDSTAVITEV OSNUTKOV PURES-A 2021 IN TSG-1-004:2021 

V sodelovanju s Fakulteto za strojništvo v Ljubaljni, UO ZIEI pripravlja predstavitev osnutka prenovljenega Pravilnika o učinkoviti rabi energije (PURES 2021) in osnutka tehnične smernice TSG-1-004:2021 Učinkovita raba energije v stavbah.

Uvodno besedo bo imel g. Matjaž Valenčič, predsednik, prof.dr. Sašo Medved bo predstavil osnutek PURES-a 2021 in osnutek Tehnične smernice.
Pozivamo vse člane iin čalnice da se pridružijo predstavitvi, ki bo potekala preko spletne platforme ZOOM, v torek, 21.09.2021. ob 16. uri.
Povezava do spletne predstavitve bo objavljena na naši speltni strani.
                                                                                                                                                                                                    
11.08.2021. 
PREDLOG PREDPISA – PRAVILNIK O UČINKOVITI RABI ENERGIJE IN OSNUTEK  TEHNIČNE SMERNICE TSG-1-004:2021
ODDAJTE SVOJE KOMENTARJE DO 15.09.2021.

Na spletni strani e-uprave je od 23. julija objavljen predlog predpisa Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES),

S 27. 7. 2021 pa osnutek tehnične smernice TSG-1-004:2021 Učinkovita raba energije v stavbah
Na oba predloga je mogoče podati komentarje do 15. septembra.
Pripombe na predloga PURES lahko pošljete na MOP, na e naslov gp.mop@gov.si., sledite navodilom na njihovi spletni strani.
Lahko pa jih pošljete na ZIEI, kjer jih bomo zbrali in posredovali na MOP.
                                                                                                                                                                                                    
30.03.2021., 12:00-13:30
SPLETNA DELAVNICA
ENERGETSKE IZKAZNICE ZA LJUDI
Raziskovalci Inovacijsko razvojnega inštituta Univerze v Ljubljani (IRI UL) vas vabijo, da se udeležite spletne delavnice Energetske izkaznice za ljudi, na kateri bodo predstavili nekatere ključne izsledke raziskave.https://www.rehva.eu/events/details/web-workshop-building-energy-performance-certificates-for-the-people
Dogodek bo potekal 30. marca 2021 ob 12:00, na njem pa bodo iskali odgovore na vprašanje:                                                                                                                                                                                                    

Kaj si ljudje v resnici mislimo o energetskem certificiranju, ter kaj to pomeni za prihodnost razvoja energetskih izkaznic

03.12.2020.
JAVNA OBRAVNAVA ZAKONA O SPODBUJANJU RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
Spoštovane članice in člani,
v teku javna obravnava Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Vabljeni, da nam podate vaše pripombe in predloge, ki jih bomo posredovali pristojnem miniistrstvu.
https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/javna-obravnava-zakona-o-spodbujanju-rabe-obnovljivih-virov-energije-4454/
                                                                                                                                                                                                    
01.12.2020.
ZAPISNIK SEJE OBČNEGA ZBORA ZIEI 12.11.2020.
Spoštovane članice in člani,
Občni zbor je izveden v četrtek, 12.11.2020. ob 16 uri, preko aplikacije Teams.Zapisnik seje občnega zbora 12.11.2020. lahko preberete na spodnji povezavi:

https://zdruzenje-ei.si/wp-content/uploads/2020/12/Zapisnik-obcnega-zbora-ZIEI_12_11_2020.pdf

                                                                                                                                                                                                    

30.10.2020.

VABILO NA  OBČNI ZBOR ZIEI 12.11.2020.
zaradi trenutnih razmer letošnji občni zbor 2020 bomo morali izvesti na daljavo.
Občni zbor je previden v četrtek, 12.11.2020. ob 16 uri, preko aplikacije Teams, vabilo pošljemo par dni pred načrtovanim sestankom.

16.03.2020.

v času izrednih razmer, zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-A 19,  vas vljudno naprošamo, da vaše poslovanje prilagodite usmeritvam in ukrepom Vlade RS.

V duhu odgovornega ravnanja, ob skrbi za zdravje vseh, dosledno upoštevajte preventivne ukrepe za varovanje zdravja po priporočilih NIJZ.

Ostanite doma, ostanite zdravi.

UO ZIEI

                                                                                                                                                                                                    

16.05.2019

VABILO NA: VOLILNI OBČNI ZBOR 2019 in DELAVNICO – ZIEI
DATUM : 11.06.2019 ob 14 uri
PROSTORI : ABC HUB
LOKACIJA : Letališka 3, 1000 Ljubljana (kletni prostori
Stavbe Emporiuma v BTC)

PREDLAGANI DNEVNI RED OBČNEGA ZBORA:
1. ugotovitev prisotnosti – sklepčnost skupščine;
2. dopolnitev/potrditev in sprejem dnevnega reda;
3. izvolitev vodje zbora;
4. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in overovateljev zapisnika;
5. poročilo o delu UO ZIEI v preteklem letu;
6. poročilo o finančnem poslovanju ZIEI;
7. poročilo disciplinske komisije;
8. poročilo nadzornega odbora;
9. razprava po poročilih;
10. odstop delovnih teles ZIEI
11. predstavitev kandidatov za delovna telesa ZIEI
12. volitev/imenovanje delovnih teles ZIEI za prihodnja 4 leta

(Kandidati lahko sami ali kot ekipa prijavijo kandidaturo g.Mirtu Martelancu na naslov mirt.martelanc@gmail.com z navedbo za katero mesto se poteguje/jo. Vsak bo imel na volilnem občnem zboru možnost se predstavit ter kandidirat.)

13. razno.

VSEBINA DELAVNICE:
1. nadzor nad že izdelanimi izkaznicami, ki je v teku
2. sprememba zakonodaje vezane na EI
3. aktivnosti na spremembi PURESa ter usklajenosti z AN URE
4. predstavitev posameznih orodij, ki bi lahko pomagale pri izdelavi EI
5. prikaz nekaterih primerov, s katerimi bi lahko izboljšali kvaliteto izdelave EI
DELAVNICA JE ZA ČLANE ZIEI BREZPLAČNA
PROSIMO ZA PRIJAVE NA DELAVNICO S POVRATNIM E-MAILOM.
ORGANIZATOR:
UPRAVNI ODBOR ZIEI

                                                                                                                                                                                                    

15.05.2019

VABILO K SODELOVANJU

Povzetek poziva za sklic »Strokovnega sveta za učinkovito rabo energije v stavbah« glede sNES 

Spoštovani člani ZIEI,

skladno s sklepom UO ZIEI z dne 9.5.2019 vam pošiljam povzetek poziva za sklic »Strokovnega sveta za učinkovito rabo energije v stavbah« glede sNES. Poziv je pripravil član Strokovnega sveta Mitja Lenassi dne 6.5.2019.

Člane Strokovnega sveta seznanja v pozivu 9.5.2019 s štirimi problematikami:

 1. Stroškovna optimalnost sNES
  1. Merilo potrebne toplote za ogrevanje
  2. Centralna priprava tople vode
  3. vprašanje, ali je večstanovanjska stavba, predstavljena v priloženi rEI, sNES.
 2. Poziv ima 4 priloge, celotno gradivo vam lahko pošije avtor poziva, pišite mu na mitja@lenassi.si.Dodatni poziv z dne 13.5. je imel še tri vprašanja in 4 priloge:
  1. največje dovoljene vrednosti primarne energije na enoto kondicionirane površine na leto (kWh/m2) za sNES
  2. določitev »stroškovno optimalnih ravni za minimalne zahteve glede učinkovitosti stavb in elementov stavb«,
  3. opredelitev ukrepov za energetsko učinkovitost

  Vse pozive Lenassija, ki so bili poslani predstavniku Strokovnega sveta iz ZIEI , lahko dobite tudi v ZIEI.

  Po skrbnem prebiranju pozivov za sklic »Strokovnega sveta za učinkovito rabo energije v stavbah« je razumeti, da še vedno niso nedvoumno določeni kriteriji sNES niti ni  metodologije za izračun energetske učinkovitosti stavb na osnovi stroškovne optimalnosti. Opozorjeno je na strokovno napačna izhodišča glede potrebne toplote za ogrevanje in pripravo tople vode in druge pomanjkljivosti.

  Iz navedenega je sklepati, da je poziv po sklicu seje »Strokovnega sveta za učinkovito rabo energije v stavbah« upravičen, sklic pa nujen.

  Že januarja 2019 je Lenassi predlagal sklic Strokovnega sveta z utemeljitvijo, da je potrebno AN sNES nujno in čim prej POPRAVITI. Žal je njegov poziv, ki so ga aktivno podprli tudi nekateri drugi člani Strokovnega sveta, ostal prezrt.

  UO ZIEI poziva svoje člane, da se aktivno vključijo v nujne spremembe AN sNES in nam čim prej posredujejo svoje pripombe in predloge.

  Zapisal: Matjaž Valenčič

                                                                                                                                                                                                    

23.01.2019

Spoštovani člani in članice,

sporočamo, da je MzI, na svoji spletni strani, objavilo novelo Energetskega zakona EZ-1. Posredujemo link:

http://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/javna-obravnava-zakona-o-spremembah-in-dopolnitvah-energetskega-zakona-ez-1-4141/

Javna obravnava bo potekala do 21.2.2019.

Naprošamo vas, da vaše morebitne pripombe in predloge, posredujete na naš naslov kakšen dan prej.

Vse pripombe bomo obdelali in sporočili enotno mnenje ZIEI.

Lep pozdrav,

                                                                                                                                                                                                    

04.07.2018

Spoštovane članice in člani, Obveščamo vas, da po zadnjih navodilih iz ministrstva, za podajanje vloge za podaljšanje licence za izdajatelja energetskih izkaznic – podjetje, (poudarjamo da NE gre za izdelovalca – fizično osebo kjer je sedaj licenca trajna) počakajte na opomnik ki vam bo poslan iz strani ministrstva in takrat oddajte vlogo. Kljub temu na ministrstvu opozarjajo, da tudi sami vodite evidenco in v primeru da pravočasno ne dobite opomnika, kljub temu oddate vlogo da bo licenca pravočasno podaljšana. Iz pogovora z ministrstvom lahko svetujemo, da se vloga odda cca. 1,5 – 2 meseca pred zapadlostjo obstoječe licence. Lep pozdrav, UO ZIEI

13.06.2018

Spoštovane članice in člani,

Danes je bilo s strani MzI tistim IZDAJATELJEM energetskih izkaznic, ki jim bo v mesecu juliju poteklo pooblastilo za izdajanje energetskih izkaznic poslano vabilo za podaljševanje licence. v skladu z Pravilnikom o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Ur. l. RS, št.  30/2018).

Na spodnji povezavi najdete informacije o podaljševanju

http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/izdajatelji-energetskih-izkaznic/

Ker v ZIEI verjamemo, da je takih veliko, ter da ne bo potrebe vsakomur posebej klicati ga. Liljano Šebenik, smo z njo govorili in nam je sporočila sledeče:

Obstoječe pooblastilo je časovno omejeno, zato je potrebno dobiti novo pooblastilo. Predvideno je, da bo časovno omejeno na 5 let iz razloga, da vse družbe ki izdajajo izkaznice obnovijo svoje podatke v registru izdajateljev. Ker omenjen postopek nima nikakršnih finančnih posledic ter zaradi zagotavljanja ažurnosti podatkov trenutno v tem ne vidimo težav, zato se s tem strinjamo. V kolikor pa bi imel kdo kakšne pripombe, pa nam prosim javite.

Ga. Liljana nas je tudi pozvala, da ČIM PREJ PODAMO VLOGE zato da jih bodo lahko obravnaval še minister v odhodu, ki je že seznanjen s problematiko. Tako bodo na MzI lahko hitreje uredili vse potrebno za pridobitev novega pooblastila.

Lep pozdrav,

UO ZIEI

                                                                                                                                                                                                    

21.05.2018

ZIEI – VABILO NA IZREDNI OBČNI ZBOR 

(vabilo izredni občni zbor 2018)

DATUM:                    06.06.2018 ob 15 uri                                      

LOKACIJA:              Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana – Fakulteta za strojništvo, Ljubljana

PROSTORI:             Predavalnica DS-N1, 1. nadstropje, dvoriščna stavba, vhod iz parkirišča 

PREDLAGANI DNEVNI RED:

 1.  ugotovitev prisotnosti – sklepčnost skupščine;
 2.  sprejem dnevnega reda;
 3. izvolitev vodje zbora;
 4. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in overovateljev zapisnika;
 5. Izvedba poročil o poslovanju ZIEI:
  – poročilo o delu UO ZIEI v preteklem letu;

  – poročilo o finančnem poslovanju ZIEI;
  – poročilo nadzornega odbora;
  – razprava o poročilih;
  – sprejem poročil;
 6.  Razno:
  – elektronski register;
  – veljavnost licence;
  – sprememba naslova sedeža ZIEI;
  – ostalo.                                        

 

ORGANIZATOR:

UPRAVNI ODBOR  ZIEI

                                                                                                                                                                                                    

09.05.2018

ZDRUŽENJA NEODVISNIH STROKOVNJAKOV ZA IZDELAVO ENERGETSKIH IZKAZNIC – ZIEI

DATUM:                    17.10.2018 ob 14 uri                                      

LOKACIJA:                           Letališka 3, 1000 Ljubljana (kletni prostori stavbe

                                             Emporiuma)

PROSTORI:                          ABC  HUB

 

PREDLAGANI DNEVNI RED:

 ugotovitev prisotnosti – sklepčnost skupščine;

 1. sprejem dnevnega reda;
 2. izvolitev vodje zbora;
 3. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in overovateljev zapisnika;
 4. poročilo o delu UO ZIEI v preteklem letu;
 5. poročilo o finančnem poslovanju ZIEI;
 6. poročilo disciplinske komisije;
 7. poročilo nadzornega odbora;
 8. razprava po poročilih.

 ORGANIZATOR:

UPRAVNI ODBOR  ZIEI

                                                                                                                                                                                                    

09.05.2018

VELJAVNOST LICENC V URADNEM LISTU!!!

OBJAVLJEN JE NOV PRAVILNIK KI MED OSTALIM DOLOČA DA SO LICENCE IZDELOVALCEV EI VELJAVNE ZA NEDOLOČEN ČAS.

VEZA:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1388?sop=2018-01-1388

VELJAVNOST LICENC

Obveščamo vas, da je tudi ob udejstvovanju in naporih iz strani UO ZIEI, doseženo, da bo novi “Pravilnik o usposabljanju,licencah in registru licenc neodvisnih
strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic” ali njegova sprememba, med ostalim vseboval 2 prehodna člena:

 • v enem piše, da “licence podeljene s predhodnim pravilnikom veljajo za nedoločen čas”
 • v drugem členu pa piše, da ima ministrstvo 5 mesecev časa za avtomatsko podelitev novih odločb za nedoločen čas tistim ki imajo sedaj določen čas, pri čemer licence z novo Uredbo že veljajo za nedoločen čas ( če pravočasno ne dobiš odločbe, imaš za potrdilo staro odločbo in zgoraj navedeni člen, kar izkazuje, da imaš veljavno licenco).

Pravilnik bo objavljen v kratkem.

                                                                                                                                                                                                    

09.05.2018

OSEBNI PODATKI

Obveščamo vas, da se je na pobudo UO ZIEI v sodelovanju z Ministrstvom, delalo na tem,
da elektronski podpisi v novem registru ščitijo zasebnost podatkov.

Doseženo je, da se pri tistih podpisih izdelovalcev (nekateri odvisno od izdajatelja že prej niso vsebovali)
ki so vsebovali davčno številko, le ta ne vidi več.

                                                                                                                                                                                                    

19.03.2018

SEMINAR:   IZDELAVA EI V REGISTRU MzI

LOKACIJA KOPER
DATUM : 27.03.2018 ob 15 – 17h
PROSTORI : Fakulteta za management Koper
LOKACIJA : Cankarjeva 5, Koper
Predavalnica VP

POZOR:
Ker je število prostih mest omejeno je nujno potrebna prijava za posamezen seminar, Prijava na seminar se lahko opravi preko elektronskega naslova:  ziei@zdruzenje-ei.si
Seminar je brezplačen.
Register bodo predstavili predstavniki pristojnega ministrstva (MzI) skupaj z izvajalci programa elektronskega registra.
Organizaor:
UPRAVNI ODBOR ZIEI

                                                                                                                                                                                                                         

Pripravili smo kratek povzetek že izvedenih seminarjev 

     ZIEI zaključki seminarjev ‘IZDELAVA EI V REGISTRU MzI’ v Ljubljani in Mariboru

PREZENTACIJA IZ SEMINARJA “IZDELAVA EI V REGISTRU MzI”

      predstavitev ZIEI – 14.3.2018

                                                                                                                                                                                                                           

ŽE IZVEDENI SEMINARJI:

SEMINAR:   IZDELAVA EI V REGISTRU MzI

LOKACIJA LJUBLJANA
DATUM : 14.03.2018 ob 15 – 17h
PROSTORI : Fakulteta za strojništvo Ljubljana
LOKACIJA : Aškerčeva 6, Ljubljana
Predavalnica V/8

SEMINAR:   IZDELAVA EI V REGISTRU MzI
LOKACIJA MARIBOR
DATUM : 16.03.2018 ob 15 – 17h
PROSTORI : Fakulteta za strojništvo Maribor
LOKACIJA : Smetanova ulica 17, Maribor
Predavalnica A 201

Za vse, ki se niste mogli udeležiti omenjenih seminarjev, v naslednjih dneh pripravljamo kratek povzetek istih.

                                                                                                                                                                                                   

08.03.2018

GRADIVO IN ZAKLJUČKI DELAVNICE    Prezračevanje sNES.

1 Valenčič izhodišča

2 Prek-kakovost-zraka

3 MEHLE ustreznost lokalnih prezračevalnih sistemov

4 Jerman-prezr-SNES

5 zaključki delavnice-prezračevanje sNES

                                                                                                                                                                                                    

17.03.2016

V SKLOPU SODELOVANJA Z MINISTRSTVOM VEZANO NA VZPOSTAVITEV REGISTRA, SMO BILI POVABLJENI NA TESTIRANJE S PROŠNJO DA PODAMO PRIPOMBE.

PRIPOMBE OZ DOPIS KI SMO GA PO TESTIRANJU POSLALI NA MZI JE:

Pozdravljeni (a),
V nadaljevanju podajam mnenje na testno verzijo EI registra pri MZI.
V osnovi ne morem da ne omenim, da se pogovarjamo in delamo na zadevi, ki je bila s šolskim oz. začasnim registrom pri ZRMK dodelana in izboljševana na osnovi sprotnih praktičnih pripomb, česar sedanji izdelovalec nekako ni upošteval. Uvodna pripomba izdelovalca (Igeo) na predstavitvi – bila je celo poudarjena – da se v izdelavo EI nič ne spoznajo, se mi ne zdi primerna, saj bi se izdelovalec v to moral poglobiti, na kar med ostalim kažejo spodnje pripombe.

SPLOŠNA PREGLEDNOST:
– Vnašanje podatkov nima neke povezanosti (malo se vnaša o stavbi, malo o energetski izkaznici, zopet o stavbi,…)
Predlaga se pregled in uporaba sistema kot pri registru ZRMK, saj je zadeva pregledna in deluje.

– Sistem je popolnoma prenovljen napram ZRMKjovem, vendar ne upošteva vseh izboljšav ki so bile že narejene na ZRMKjevem (vračanje v register ipd.)
Predlaga se pregled in uporaba sistema kot pri registru ZRMK, saj je zadeva pregledna in deluje.

– Grafična zasnova je zelo neprijazna in se vidi, da je delo računalničarjev, ki vidijo samo vnašanje številk. Menim da ni najbolj primeren.
Predlaga se pomoč oblikovalcev, ki bi z grafično spremembo naredili register bolj »USER FRIENDLY«.

– Zakaj so nekatera okenca narejena delno kot »drop-downi« (CSSI klasifikacija in EPBD klasifikacija) in delno kot iskalci (katastrska občina)?
Drop-down okenca so veliko bolj pregledna in omogačjo hitrejši vnos podatkov. Funkcija search se lahko smiselno vključi v drop down in zato ni potrebe po novem okencu za iskanje. Predlaga se izključno uporaba »drop-downov«.

– Izhod iz (npr.) »Izbira stroškovno učinkovitih ukrepov« ni mogoč direktno v register vendar je potrebno iti »NAZAJ, NAZAJ, IZHOD«
Povezava med enem izmed korakov in prvo stranjo registra je obvezna, saj se velikokrat energetska izkaznica ne izda takoj, vendar najprej pokaže osnutek. »Gumb REGISTER« kot pri registru ZRMK je zelo dobrodošel.

-Pri izbiri stroškovno učinkovitih ukrepov se predlaga možnost komentiranja pod vsakim izbranim ukrepom s čemer bo naročnikom bolj jasno kateri ukrep pomeni kaj in kakšne so njegove posledice.

TERMINOLOGIJA:
-Zakaj »KREACIJA« rEI oziroma mEI in ne »IZDELAVA« (prva stran ob vnosu podatkov o stavbi in energentih)
Predlaga se uporaba splošne oz. že uveljavljene terminologije EI. Zaradi tega bo tudi bolj pregledno.

PONAVLJANJE:
-Poročilo o stanju stavbe pri rEI vsebuje vprašanja oziroma zahteva podatke, ki so že bili vneseni (tip stavbe, etaže, toplotni ovoj,….) v gradbeni fiziki torej se delo podvaja.
Poročilo o stanju stavbe je seveda obvezen del merjene energetske izkaznice vendar odvečen pri računski energetski izkaznici, saj izdelovalci porabimo dovolj časa z vnašanjem vseh podatkov v gradbeno fiziko. Zato ni potrebe po vnovičnem opisu stavbe. Določene postavke o višini temperature in podobno pa direktno vplivajo na »ukrepe« in če odstopajo od računskih vrednosti je to potrebno vnesti pod ukrepi.
Predlaga se odstranitev »Poročila o stanju stavbe« pri rEI.

IZKUSTVENI KOMENTAR:
-Poročilo o stanju stavbe pri mEI potrebuje pri postavkah opcijo »NI PODATKA« saj določenih podatkov v nekaterih primerih ni mogoče dobiti (točne konstrukcije starejših stavb, temperatura stavb poleti/pozimi,…) oziroma je bolje podati bolj opisno poročilo, kot je bilo to do sedaj.

-Možnost kopiranja že izdelane energetske izkaznice, bi pospešila delo pri izdelavi večjega števila stanovanj za isti objekt oziroma v primeru enakih objektov (vrstne hiše, naselje enakih hiš,…)

Zakaj ni omogočeno vnašanje 3 podatkov za zadnja 3 leta pri merjeni izkaznici, saj je to osnova?

Do podpisa nisem mogel priti.

PREDLAGA SE PONOVEN PREGLED V FAZI KO BO REGISTER BOLJ DOVRŠEN.

                                                                                                                                                                                                    

12.07.2015

Obveščamo vas:

 V sklopu sodelovanja z ministrstvom, vezano na vzpostavitev registra, smo se 10.07.15 udeležili sestanka.

 Ugotovitve:

 • Na osnovi naših pripomb in pripomb drugih povabljenih, je narejen nov uporabniški vmesnik. Skratka zadeva je na novo postavljena. To štejemo za zelo pozitivno tako kar zadeva ministrstva, kot kar zadeva naše dosege sodelovanja z ministrstvom
 • Sedaj je večina zadev urejena tako, da predstavlja nadgradnjo sedanjega ZRMK registra, upoštevajoč izboljšave in pripombe
 • Vse seveda ni tako rožnato, in tudi ni možno tako na hitro dati zeleno luč, zato bomo v avgustu in pred vzpostavitvijo registra, še enkrat dobili testno verzijo v pregled in pripombe
 • Najbolj SPORNA zadeva zaradi katere smo vztrajali na ponovni potrditvi je, popolnoma nov dodatni sestavni del tako merjene kot računske izkaznice, takoimenovano poročilo, ki ga je treba izpolniti, vsebuje pa natančne in detajlne podatke o stavbi (okna, sestave…………). POZOR: Gre za 10 – 22 listov A4 z različnimi podatki (nimamo točnega števila listov)! In ponovno POZOR: ko se ti listi izpolnijo, NISO NIKJER VIDNI razen na ministrstvu. Na izkaznici niso vidni, lastnik jih ne dobi. Izrazili smo stališče, da gre za zbiranje podatkov zaradi  popisa nepremičnin (GURS), ki bi ga  na ta način dopolnili, kar pa nima veze z vsebino in rezultatom energetske izkaznice.  Ali bi bil ta del obvezen ali ne, še ni predlagano. Izrazili smo odločno nasprotovanje temu poročilu iz naslednjih razlogov:
  • To ni določeno z nobeno direktivo ali drugim predpisom EU
  • To NE vpliva na osnovo EI oz. rezultat
  • Ob že tako problematičnih cenah je to neplačano dodatno delo
  • Tudi če bo neobvezno, bo to pomenilo delanje razlike med izdelovalci brez osnove in rezultata ne bo če bo ena stavba to imela druga ne
  • Verjetno lahko najdemo še razlogov proti

Tudi drugi udeleženci so izrazili enake pomisleke, zato smo se dogovorili da bo glede tega organiziran ločen sestanek.

 • Časovnica:
  • V naslednjem tednu bomo dali odgovor na predlagan dopis o zbiranju podatkov vezanih na elektronski podpis
  • V drugi polovici avgusta bomo dobili »zadnjo« verzijo vnosa v register v testiranje in nato sestanek
  • Glede spornega in zelo obsežnega poročila bo sestanek v zaćetku septembra, po predhodnem prejemu formularja vsebine po mailu.

 Po uskladitvi vsega bo jeseni vzpostavljen testni vnos v končni register MzI ob istočasno veljavnem starem ZRMK ki naj bi trajal krajše razdobje in če ne bo večjih napak se register MzI 100% vzpostavi

Povzetek seminarja: Delavnica_3_6_2015 [Združljivostni način]