Merjena mEI

IZGLED IZKAZNICE   klik na:      mEI

Merjena energetska izkaznica (mEI), se izda za obstoječe nestanovanjske stavbe ali nestanovanjske dele stavb.

Ne glede na prejšnji odstavek se namesto merjene energetske izkaznice (mEI) izda računska energetska izkaznica (rEI), če neodvisni strokovnjak oceni, da podatki o dejanski rabi energije niso zanesljivi.