Izobraževanje

V SLOVENIJI IMATA LICENCO ZA IZOBRAŽEVANJE ZA NEODVISNE STROKOVNJAKE ZA IZDELOVANJE ENERGETSKIH IZKAZNIC, DVE INŠTITUCIJI IN SICER:

ZAPS – zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

ZRMK – zavod za raziskavo materijalov in konstrukcij, povezava:  http://energetskaizkaznica.si/usposabljanje/