Veljavnost licenc v uradnem listu!!!

OBJAVLJEN JE NOV PRAVILNIK KI MED OSTALIM DOLOČA DA SO LICENCE IZDELOVALCEV EI VELJAVNE ZA NEDOLOČEN ČAS.

povezava: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1388?sop=2018-01-1388