Blog Archives

beležka sestanka MOPE 15.6.2023

Continue Reading →

Občni zbor 2023-zapisnik

Continue Reading →

Pripombe ZIEI na predlog predpisa Pravilnika o metodologiji in izdelavi energetski izkaznic – (Javna obravnava do 12.11.2022)

Continue Reading →

Zakon o učinkoviti rabi energije (Ur. list RS št. 158/20)

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8136

Continue Reading →

Veljavnost licenc v uradnem listu!!!

OBJAVLJEN JE NOV PRAVILNIK KI MED OSTALIM DOLOČA DA SO LICENCE IZDELOVALCEV EI VELJAVNE ZA NEDOLOČEN ČAS. povezava: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1388?sop=2018-01-1388    

Continue Reading →

Povzetek že izvedenih seminarjev o el. registru EI

     ZIEI zaključki seminarjev ‘IZDELAVA EI V REGISTRU MzI’ v Ljubljani in Mariboru  

Continue Reading →